Smurto ir patyčių prevencijos dokumentai

Prevencinės programos, rekomendacijos, metodiniai patarimai:

 

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/patyciu-ir-smurto-prevencija


Rekomandacija dėl būtinosios dokumentacijos socialiniams pedagogams

  1. Socialinės pedagoginės pagalbos gavėjų registracijos žurnalas.
  2. Rizikos grupės mokinių vedamos bylos.
  3. Mokyklos vadovo patvirtintas socialinio pedagogo darbo laiko grafikas.
  4. Socialinio pedagogo pareiginis aprašas. 
  5. Socialinio pedagogo veiklos planas